LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

W dniau 17 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019. Poniżej zamieszczamy skany dokumentów z posiedzenia Rady LGD.

Protokół

Lista operacji wybranych - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji niewybranych - Podejmowanie działalności gospodarcej

Lista operacji wybranych - Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych - Infratsruktura w zakresie turystyki i rekreacji

 

 

 

W dniach 02-03 sierpnia 2018 r. i 20 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Poniżej zamieszczamy skany dokumentów z posiedzenia do pobrania.

Protokół z posiedzenia

Listy rankingowe

Lista operacji wybranych w ramach działania "Podejmowanie działalności gospodarczej"

Zatwierdzenie listy operacji

Zatwierdzenie listy operacji 1

 

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR