LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Projekty grantowe:

1. Wniosek o powierzenie grantu - wersja edytowalna

2. Wzór umowy o powierzeniu grantu

3. Deklaracja wekslowa

4. Weksel in blanco

5. Wniosek o płatność

6. Sprawozdanie z realizacji grantu

7. Dokumenty dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów:

a) karta wstępnej weryfikacji

b) karta oceny zgodności z PROW

c) karta oceny zgodności z LSR

d) karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru


 


 

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR