LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Aktualna Lokalna Strategia Rozwoju

LSR plik do pobrania

 

Umowa

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe 2018

 

Aneks nr 1

 

Aneks nr 2

 

Aneks nr 3

 

Aneks nr 4

 

Aneks nr 5

 

Aneks nr 6

 

Aneks nr 7

załącznik nr 1 do aneksu nr 7

 

 

 

Regulamin Rady - zatwierdzony aneksem do umowy ramowej

Regulamin Rady


 

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

1. Lokalne kryteria wyboru - do pobrania

 

2. Procedury ogólne z załącznikami (pliki do pobrania):

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR.pdf

Karta weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020

Karta oceny zgodności z LSR

 

 


 

Projekty grantowe z dnia 23 maja 2018 r.:

1. Wniosek o powierzenie grantu - wersja edytowalna

2. Wzór umowy o powierzeniu grantu wraz z deklaracją wekslową i wekslem in blanco

3. Wniosek o płatność ze sprawozdaniem

4. Wzór oświadczenia o poczcie elektronicznej

 

Dokumenty dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów:

1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców

a) karta wstępnej weryfikacji

b) karta oceny zgodności z PROW

c) karta oceny zgodności z LSR

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

plik do pobrania

 

ANKIETA MONITORUJĄCA

plik do pobrania

 

 

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR