LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Podpisanie umów na Projekty Grantowe

05-06-2018

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie pragnie poinformować, iż w dniu dzisiejszym w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbyło się uroczyste podpisanie Umów o przyznanie pomocy na 6 projektów grantowych. Umowy zostały podpisane z nastepującymi grantobiorcami: Gościńskim Klubem Morsów „Morsjanie”, Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym Sołtysów Gminy Kołobrzeg, Ochotniczą Strażą Pożarna z Wartkowa, Gminą Ustronie Morskie oraz Karlińskim Ośrodkiem Kultury, który podpisał dwie Umowy. Na podstawie ww. Umów grantobiorcom pomoc w wysokości 156 592,75 zł.

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR