LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

W dniu 10 Lutego 2020 odbyło się szkolenie dla Beneficjentów.

10-02-2020

W dniu 10 Lutego2020 roku w sali posiedzeń UM Gościno odbyło się  szkolenie dla Beneficjentów z gmin: Gościno, Dygowo, Rymań, Siemyśl, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Karlino i Białogard.

Szkolenie:

  1. W sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie małej infrastruktury w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego.
  2. W sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie działania edukacyjne, aktywizujące i integracyjne.
  3. Z założeń LSR i procedury oceny wniosków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prowadzącą była Pani Agnieszka Brodowska Dyrektor Lokalnej Grupy Działania ze Świdwina.

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR