LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 24.02.2020r.

24-02-2020

   W dniu 24.02.2020r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie".  W trakcie zebrania wysłuchano informacji o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz prowadzonych obecnie naborach. Podjęto również uchwały: zatwierdzające  sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" za 2019r., sprawodzanie Komisji rewizyjnej za 2019r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium. Wszystke uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.   

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR