LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2015

01-12-2015

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2015
STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 r. (środa) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58), z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Statutu przyjętego uchwałą numer 12/WZC/2013 z dnia 22 marca 2013 r. i przyjęcie Statutu w nowym brzmieniu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do zatwierdzania zmian w LSR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady - tekst jednolity.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich dla gmin.
9. Wolne wnioski.

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 15:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie. Proponowany powyżej porządek obrad pozostaje bez zmian.

Dokumenty podjęte na Walnym Zebraniu Członków mogą zostać udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

Powrót

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR