LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

Zarząd Stowarzyszenia:

 • PREZES - Włodzimierz Wróbel

 • SKARBNIK - Pakos Grażyna

 • WICEPREZES - Elżbieta Retyk

 • WICEPREZES - Ewa Madej

 • WICEPREZES - Jadwiga Długaszek

 • WICEPREZES - Kuczma Elżbieta

Adres

 • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno
 • Email: gcagoscino@op.pl
 • tel./fax: +48 94 35 13 371
 • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
 • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR