LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Archiwum dokumentów dot. PROW 2007-2013


Gościno, 12 marca 2014 r.
POSIEDZENIE RADY
STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zapraszają na Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”, które odbędzie się dnia 19 marca 2014 r. (środa) o godzinie 12:30
w Biurze Stowarzyszenia (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno),
z następującym porządkiem obrad:
1. Powitanie uczestników.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarzy – Komisji Skrutacyjnej.
4. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, ocena wniosków pod względem zgodności z LSR oraz ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu listy rankingowej.
8. Informacja Zarządu o przyznaniu przez Instytucję Wdrażającą pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przypominamy, iż Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.


Nabory wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Siła w Grupie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
26 lutego 2014 r. – 12 marca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (pokój nr 16);
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00;

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na właściwych formularzach:
• w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wpiętych do oddzielnych skoroszytów (teczek, segregatorów)
• w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej musi być zapisany na płycie CD-R oraz odpowiednio opisany (tytuł operacji oraz nazwa wnioskodawcy),
Limity dostępnych środków:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 188 638,50 zł;
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 180 416,50 zł;
Odnowa i rozwój wsi: 183 072,84 zł;
Małe projekty: 765 065,38 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania:
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”: uzyskanie co najmniej 3 punktów z ogółu punktów możliwych do uzyskania w „Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl,

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.

Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl lub telefonicznie: 94 351 33 7194 351 33 71 w godzinach od 8.00-14.00.

Pliki do pobrania:


Wizyta gości z Wałcza

W sobotę 12 lutego 2011 r. gościliśmy 54 osoby z Fundacji „Lider Wałecki”. Byli to beneficjenci projektu „Łączą nas kulinaria regionu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem wizyty było spotkanie z lokalnym podmiotem działającym w zakresie produkcji oraz promocji produktów regionalnych. Wałczanie odwiedzili gospodarstwo Pani Elżbiety Kuczmy z Ząbrowa, która wypromowała produkt lokalny znany pod nazwą „Ogórek kołobrzeski”. Mieli okazję poznać tajniki jego produkcji oraz, poprzez degustację prawdziwy smak produktu. Kolejną miłą atrakcją dla wałeckich gości była wizyta w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Charzynie, gdzie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały niespodziankę w postaci własnych wypieków, owoców i napojów. Wizytę z Wałcza patronowało Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, które reprezentowała kierownik biura Pani Beata Mieszkowska będąca jednocześnie przewodnikiem po naszym terenie. W wyniku wizyty zawiązały się nowe znajomości, powstały ciekawe pomysły, które z pewnością zaowocują dalszą współpracą i realizacją wspólnych już projektów.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika biurowego została wybrana Pani Marta Michalska.


Uroczyste podpisanie umów

Dnia 21 stycznia 2011roku podpisano 7 umów po pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie" w Gościnie w ramch działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi".

Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 8 wniosków, które po ocenie przez Radę Stowarzyszenia wraz z obowiązującymi dokumentami zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Wśród pozytywnie zweryfikowanych wniosków znalazły się:


I Leaderowskie Igrzyska w Piłce Nożnej


Szkolenie warsztatowe

W dniach 27-29 maja 2010 r. w Pobierowie odbyło się szkolenie warsztatowe dla Rad LGD i pracowników biur oraz dla Zarządów LGD. Nasze Stowarzyszenie reprezentowało 7 osób, przedstawiciele Rady, Zarządu i pracownik biura LGD.
Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie "LIDER POJEZIERZA" z Barlinka.


5 urodziny "Siły w Grupie"

23 września 2005 roku w Gościnie odbyła się konferencja inaugurująca przystąpienie do Pilotażowego Programu Leader + Projekt pod nazwą
"Siła w Grupie" został przygotowany i wdrożony przez Gminę Gościno, która zaprosiła do współpracy sąsiednie gminy: Dygowo, Rymań i Siemyśl.
W wyniku akcji promocyjnej i informacyjnej przeprowadzonej
w poszczególnych gminach wyłoniono lokalnych liderów reprezentujących trzy sektory: gospodarczy, społeczny i publiczny. Uczestniczyli oni w warsztatach planowania strategicznego, którego celem było opracowanie dokumentu pod nazwą Zintegrwana Strategia Rozwoju Lokalnego oraz utworzenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie".

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 09.11.2009 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Gościnie. W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na godz.16:30.

Porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Przyjęcie porzadku obrad.
3. Wybór przewodniczacego i sekretarza obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia członków Rady.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian LSR Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie".
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w procedurach oceny operacji w LSR.
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na funkcjonowanie LGD.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR i Regulaminie Rady.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 9 listopada 2009

Prezes Stowarzyszenia

LGD ”Siła w Grupie”

Marianna Caban


Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget