LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2017

I

 Podejmowanie działalności gospodarczej   - 80.000 zł;

Rozwijanie działalności gospodarczej         - 300.000 zł;

 

 

 

II

 

 

 

 

2018

I

 Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury - 1.007.453,21 zł;

 

 

 

II

 

 

 

 

2019

I

 Podejmowanie działalności gospodarczej  -1.280.000 zł;

Rozwijanie działalności gospodarczej         -905.000 zł;

Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury - 1.107.546,79 zł;

 

 

 

II

 

 

 

 

2020

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2021

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2022

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2023

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.

Harmonogram naborów wniosków LGD siła w grupie

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR