LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Obszar Działania LGD

 

Do Lokalnej Grupy Działania należą Gminy:

Gmina Białogard - 7 907 osób, powierzchnia - 328km2, sołect6w 32
Funkcja: produkcja rolna i leśna, przetwórstwo spożywcze, usługi rekreacyjne i turystyczne.

Gmina Dygowo - 5 570 osób, powierzchnia - 129km2, sołectw 14
Funkcja: strefa podmiejska Kołobrzegu, produkcja rolna, przetwórstwo spożywcze, usługi turystyczne i inne.

Gmina Gościno - 5 114 osób, powierzchnia - 116km2, sołectw 12
Funkcja: produkcja rolna, przetwórstwo spożywcze, usługi rekreacyjne i turystyczne.

Gmina Kołobrzeg - 9 258 osób, powierzchnia - 144km2, sołectw 22
Funkcja: strefa nadmorska, usługi rekreacyjne i turystyczne, strefa podmiejska Kołobrzegu, produkcja rolna i przetwórstwo spożywcze.

Gmina Rymań - 4 232 osób, powierzchnia - 146 km2, sołectw 11
Funkcja: produkcja rolna i leśna, usługi rekreacyjno - wypoczynkowe.

Gmina Siemyśl - 3 615 osób, powierzchnia 107km2, sołectw 11
Funkcja: produkcja rolna, przetwórstwo spożywcze, usługi rekreacyjne i turystyczne.

Gmina Ustronie Morskie - 3 590 osób, powierzchnia - 57km2, sołectw 6
Funkcja: strefa nadmorska, usługi rekreacyjne i turystyczne, produkcja rolna i przetwórstwo spożywcze.

Miasto i Gmina Karlino - 9 216 osób, powierzchnia 141km2, sołectw 17
Funkcja: strefa ekonomiczna, usługi rekreacyjne i turystyczne, produkcja rolna, przemysł.

RAZEM ludność objęta LSR - 48 529 osób, powierzchnia gmin - 1 168km2.


Mapa ideograficzna obszaru Działania LGD:


Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe

Obszar objety projektem jest położony w województwie zachodniopomorskim i graniczy:Mapa województwa zachodniopomorskiego:


Teren objęty programem "Siła w Grupie" wchodzi wskład Powiatu kołobrzeskiego (Gmina Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie, Dygowo), a także Powiatu białogardzkiego (Gmina Karlino i Białogard).

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR