LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

II spotkanie Burmistrzów i Wójtów gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie"

02-03-2017

Dnia 01.03.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Gościno odbyło się II spotkanie Burmistrzów i Wójtów gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z przedstawicielami Zarządu. Tematem spotkania było ustalenia warunków naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia "Infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego" skierowane dla poszczególnych gmin w ramach budżetu zatwierdzonego w LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiciele gmin przedstawili terminy i kwoty projektów w zakresie infrastruktury. Na podstawie danych zostanie zaktualizowany harmonogram i ustalony termin naborów na przedsięwzięcie „Infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego”.

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR