LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Kontynuacja Posiedzenia Rady ws. oceny wniosków złożonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018 i 3/2018

03-08-2018

Gościno, 03 sierpnia 2018 r.

 

 

POSIEDZENIE RADY

STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

 

 

Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na kontynuację Posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej", "Rozwijanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" , które odbędzie się w dniach 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 08:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z LSR.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania.
 4. 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przypominamy, iż Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

 

Adres

 • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno
 • Email: gcagoscino@op.pl
 • tel./fax: +48 94 35 13 371
 • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR