LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Posiedzenie Rady LGD

23-07-2018

 

Gościno, 23 lipca 2018 r.

 

 

POSIEDZENIE RADY

STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

 

 

Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej", "Rozwijanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" , które odbędzie się w dniach 02-03 sierpnia 2018 r. (czwartek i piątek) o godzinie 08:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), z następującym porządkiem obrad:

 

02 sierpnia 2018 r. (czwartek)

 1. Powitanie uczestników.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Szkolenie z zakresu przyjętych zmian w Regulaminie Rady wraz z załącznikami.
 4. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Sekretarzy – Komisji Skrutacyjnej.
 6. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

03 sierpnia 2018 r. (piątek)

 1. Powitanie uczestników.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarzy – Komisji Skrutacyjnej.
 5. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej".
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 9. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej".
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 13. 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przypominamy, iż Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

Adres

 • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno
 • Email: gcagoscino@op.pl
 • tel./fax: +48 94 35 13 371
 • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR