LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Stowarzyszenie LGD "Siła w Grupie" zaprasza mieszkańców wszystkich gmin, na konsultacje społeczne w celu stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

07-04-2022

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", zaprasza mieszkańców wszystkich ośmiu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, na konsultacje spoleczne. Wyniki konsultacji znajdą zastosowanie w tworzeniu strategii LSR. Na każdym kluczowym etapie jej tworzenia, przyczynią się do zdiagnozowania potencjału obszaru i ludności, zidentyfikowania głównych wyzwań, a także określenia grup docelowych LSR (tj. grup defaworyzowanych zamieszkujących obszar). Sugestie lokalnej społeczności składającej się z przedstawicieli wszystkich sektorów, biorących udział w formułowaniu potrzeb i rozpoznania problemów obszaru LGD, znajdą odzwierciedlenie w  stawianej diagnozie, jak również w procesie formułowaniu celów, ustalania ich hierarchii, poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby ich realizacji, tworzenia wskaźników i identyfikacji grup docelowych, zebranie informacji dotyczących uczestnictwa w nowej perspektywie na lata 2021-2027.  

Terminy i miejsca spotkań:

1. Gmina Dygowo - świetlica wiejska ul. Ogrodowa 14 78-113 Dygowo, 25.04.2022 r. godz.15.30

2. Gmina Ustronie Morskie - sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie, 25.04.2022 r. godz. 18.00

3. Gmina Białogard  - Gminna Biblioteka Publiczna, Stanomino 27, 78-217 Stanomino, 26.04.2022 r. godz. 15.30

4. Gmina Karlino - Karliński Ośrodek Kultury sala 105, ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino, 26.04.2022 r. godz. 18.00

5. Gmina Rymań - sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Rymań ul. Szkolna 7 78-125 Rymań, 27.04.2022 r. godz. 15.30

6. Gmina Kołobrzeg - świetlica wiejska w Karcinie – Karcino 43, 27.04.2022 r. godz. 18.00

7. Gmina Gościno - sala posiedzeń Urzędu Miasta Gościno ul. IV Dywizji WP 58  78-120 Gościno, 28.04.2022 r. godz. 15.30

8. Gmina Siemyśl - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Siemyślu - 78-123 Siemyśl ul. Szkolna 21, 28.04.2022 r. godz. 18.00

Program spotkań:

 1. Przedstawienie LGD
 2. Informacja na temat proponowanych założeń RLKS na lata 2021-2027;
 3. Przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR;
 4. Prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
 5. Dyskusja nad wypracowaniem projektów celów oraz przedsięwzięć LSR;
 6. Definiowanie celów LSR, połączone z identyfikacją konkretnych pomysłów na projekty;
 7. Wstępna analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR;
 8. Dyskusja na temat potrzeb rozwojowych oraz potencjału obszaru LSR;
 9. Opracowanie propozycji wniosków, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów.

Zapraszamy rónież do E-konsultacji która to metoda będzie alternatywną metodą uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Jest to ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn, w tym pandemii Covid -19 nie będą mogli przyjść osobićie. Odbywać się będzie za pomocą nośników elektronicznych (tj. strona internetowa LGD, poczta elektroniczna, telefon, ankiety).

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget